accessibility | Atla navigation | Atla content | Atla search box

Sodexo - Home

Sodexo - Home
Sodexo - Home
Günlük Yaşam Kalitesi Çözümlerinde Dünya Lideri

Her yeni gün daha iyiye

Sodexo olarak biz, Yaşam Kalitesinin bireylerin gelişimine ve organizasyonların performansına katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

Man repairing air conditioningSodexo yemek hizmetlerinden inşaat yönetimine, resepsiyondan tarayıcı ve laboratuar ekipmanına, eğlence gemilerinden otel temizlik ve bakımına kadar geniş yelpazedeki hizmetleriyle müşterlerine kapsamlı Yerinde Hizmet Çözümleri tasarlar, yönetir ve uygular.

Müşterilerimizin tesislerine özel bu çözümler, Kişi ve Evlere Özel Çözümlerle tamamlanmaktadır. 

Yerinde Hizmet Çözümleri hakkında daha fazla bilgi için

Motivation Solutions - employee benefitsSodexo, motivasyona yönelik bir dizi hizmeti tasarlar, yönetir ve kullanılmasına yardımcı olur. Çalışan menfaatine yönelik; yemek kart ve çekleri (Restaurant Pass), hediye çekleri (Gift Pass); performans artırılmasına ve ödüllendirilmesine yönelik teşvik ve ödüllendirme programları gibi...

Sodexo kuruluşlara motivasyon stratejilerinin tasarlanmasında, bu programların yönetilmesinde ve özgün yönetsel uygulamalar ile çalışanlara ulaştırılmasına destek verir.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için