accessibility | Atla navigation | Atla content | Atla search box

Sodexo - Home

Üye Kuruluşlar

Sodexo Pass hizmet ağında yer alan üye kuruluşlar, Sodexo portföyündeki müşterilere hizmet vermenin yanında kendileri için sağlanan hizmet ve kolaylıklardan da yararlanmaktadırlar. Sodexo, üye kuruluşları için yeni hizmetler ve kolaylıklar oluşturmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.


Üye kuruluş Sodexo Yemek Hizmeti

Sodexo Pass yemek hizmeti ağında yer alan kuruluşlar, Sodexo'nun müşteri portföyünde yer alan kurum ve kuruluşların personeline Passcard veya Yemek çeki aracılığı ile yemek hizmeti sunarlar.

Düzenli ödemeler...  Passcard sisteminde yer alan üye kuruluşlar POS terminalleri aracılığı ile, yemek çeki sisteminde yer alan üyeler de işletmelerinde kullanılan yemek çeklerini kaşeleyerek Sodexo'ya ulaştırırlar. Her yıl açıklanan ödeme takvimi doğrultusunda yıl içine yayılan periyodlarda ödemelerini bankaları aracılığı ile alırlar.

Büyük iş hacmi...  Sodexo'nun portföyünde yer alan onbinlerce müşterisi ve yüzbinlerce kullanıcısı ile ülkemizde restoran ve yemek sektörünün gelişmesinde önemli katkıda bulunmuştur. Sektörün devamlılığı ve ekonomik faaliyetlerin kanun ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Güvenilir... Sodexo, 15 yıldır süregelen yemek hizmeti sistemi ile üye kuruluşlarına sürekli destek olmuştur. Zamanında ve eksiksiz yapılan ödemeler ile üye kuruluşlara güvenceli bir iş hacmi olanağı sağlanmaktadır.

Üye kuruluşlara sağlanan diğer kolaylıklar

Sodexo, üye kuruluşlarına; tanıtıcı etiketler, POS ağının işlerliliğinin sağlanması konusunda çözümler oluşturulması,  ödeme sürecinde destek olunması vb. konularda kesintisiz destek vermektedir.

Üye Kuruluşlara Sağlanan  Hizmetler

Üye kuruluşların, faaliyet ve işletmeleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları gıda, temizlik malzemeleri vb. temel ihtiyaçlarını ve hizmetleri sağlamalarına yönelik olarak Üye Alış Veriş Sistemi ve Uye Passhizmetleri oluşturulmuştur.

Sodexo, üye kuruluşları için yeni hizmetler ve kolaylıklar oluşturmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Sodexo Üye İlişkileri Sesli Hizmet Merkezi 
  
    444 72 77 dahili: 2200
 
                 Telefon
 

 

 

 

uyekurulusistekformu

Tavsiye,görüş ve izlenimler başlık logo

Ödeme takvimi başlık logo

İletişim

seslihizmet