Cover Business Integrity Guideİşyerinde Taciz ve Ayrımcılık Olaylarına Sıfır Tolerans

 İş bütünlüğü taahüdümüz, eşit istihdam ve terfi fırsatları sağlayan ve çalışanlarımızdan herhangi birine karşı her türlü yasadışı ayrımcılığı ve tacizi kesinlikle yasaklayan standartları içerir. Tüm Sodexo çalışanları, herkesin gelişebildiği bir kapsayıcı iş yeri yaratmaya yardımcı olması için bu standartlara uyması gereklidir. Bu standartlar küresel standartlarla uyumlu olarak geliştirilmiştir. Örneğin ;BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri (2003'ten beri), BM kadın güçlendirme İlkeleri (2015'ten beri), ILO küresel iş ve Engellilik ağı Tüzüğü (2016'dan beri) ve BM LGBTI Standartları (2020'den beri).Politikalarımızı sürekli gözden geçiriyoruz ve işgücümüzün ve hizmet verdiğimiz toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.  Sodexo Speak Up Etik Hattı, Sodexo yararına çalışan veya sodexo'nun ayrımcılık ve taciz de dahil olmak üzere olası suistimallerle ilgili -endişeleri güvenli ve gizli bir ortamda- dile getirmek için bir tür iş ilişkisine şuan veya bir zamanlar sahip olduğu herkese izin verir.  


Zoom on person holding a penİşyerinde Cinsel Tacizin Önlenmesi

Haziran 2017’de, Sodexo ve Uluslar Arası Gıda Birliği (IUF) işyerlerinde cinsel tacizi önleme ve bunlarla mücadele etme taahhüdünde bulunan anlaşması imzaladı. Sodexo ve IUF, tüm çalışanların cinsel tacizi neyin oluşturduğunun farkında olmalarını, kendilerinden ne beklendiğini tam olarak anlamalarını, herhangi bir sorunu nasıl rapor edeceklerini bilmelerini ve iddia edilen suiistimalleri tam bir güven içinde rapor edebilmelerini sağlamak istemektedir. Bu anlaşmayla birlikte, tüm personel için bu politika ve sorumlulukları ile ilgili eğitim zorunlu hale gelmiştir. Konuyla ilgili ve Raporlama mekanizması hakkında çevrimiçi eğitim veriyoruz. Örneğin; Speak up Etik Hattımız.


Person behind a computer screenÖz Farkındalık Eğitimi

Her bir çalışana adil olunmasını ve kendilerinin öz farkındalığını, saygınlığını ve kapsayıcı işgücünü inşa etmesini istiyoruz. Bu, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız arasında başkalarına karşı davranışlarını anlama ve daha kapsayıcı işyeri inşa etmeye nasıl katkıda bulunacağına gibi hassas konularla ilgili farkındalığı artırmak için çaba gerektirir. Böylece, bu hedefe ulaşmak için gerekli araçlara, süreçlere ve eğitime yatırım yapar ve uygularız. Sodexo, Farklılık & Kapsayıcılık öğrenme ve geliştirme programını geliştirmiştir:

 

İletişim ve Erişilebilirlik

İletişimimiz süresince, farkındalığı arttırıyoruz, ortak bir anlayış oluşturuyoruz ve dahil edilmeyi destekleyen davranış değişikliklerini destekliyoruz. İletişimimizin herkes tarafından erişilebilir olduğundan ve toplulukların çeşitliliğini temsil ettiğinden emin olmak da Sodexo'da küresel bir gerekliliktir.

Tüm iletişim araçlarımızda, politikamıza uyması için okunabilirliği garantiye almak ve bilgilere erişmeye alternatif yollar sağlamak için tutarlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Tüm çalışanlarımızın, satıcılarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın işletmemize nasıl eriştiklerine bakılmaksızın bizimle bağlantı kurabilmelerini garanti ediyoruz.

 

Amacımız kurum içi ağ ve dış web sitesini erişilebilirlik için yeni standartları karşılamasını sağlamaktır. Bu, herhangi bir adaptif veya yardımcı teknolojiyi kullanan herhangi bir cihazdaki bu bilgilere herkesin, herhangi bir yerde erişebileceği anlamına gelir. 1 Ocak 2020 itibariyle, Sodexo tarafından üretilen tüm içerik, Web İçeriği Erişebilirliği Kılavuzu 2.1, Seviye AA Uygunluğu ile uyumludur.

 

Savunuculuk ve Farkındalık Kampanyaları

Çalışanlarımızı çeşitlilik ve Kapsayıcılık etrafında toplayarak ve dış paydaşlarımızla proaktif olarak etkileşime girerek davranış değişikliğini destekleyebileceğimize ve ilerlemeyi hızlandırabileceğimize inanıyoruz.

Dünya Kadınlar Günü

Toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru ilerleme çabalarımıza devam etmek için, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, yerel topluluklardan kadınlarla iş gölgeleme programımız, işimizdeki cinsiyet farkını azaltma ve cinsiyet dengesini sağlama eylemlerimiz de dahil olmak üzere çeşitli konularda çalışanlar ve dış paydaşlarla farkındalık kampanyaları yürüterek kutluyoruz.

Daha fazla

Birleşmiş Milletler Uluslararası Engelliler Günü

Her yıl, engellilerin dahil edilmesi konusunda farkındalığı artırmak için 3 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Uluslararası Engelliler Günü'nü kutluyoruz. Kavram yanılgılarını çürütmek, engellilik üzerine klişeler, görünmez engelliler ve ruh sağlığı geçmiş kampanyalar sırasında ele alınan bazı başlıklardandır.

Daha fazla

Müşteri Katılımı

Çeşitlilik & Kapsayıcılık zorluklarını karşılıklı olarak ele almak ve ilerlememizi hızlandırmak için müşterilerimizle ortaklık kuruyoruz. Karşılıklı güven inşa ediyoruz ve onları Çeşitlilik & Kapsayıcılık konusunda stratejik ortaklar olarak kendi Ç&K yolculuklarında destekliyoruz ve yaşam kalitesi hizmetlerimizin kendi Ç&K hedeflerini nasıl destekleyebileceğini gösteriyoruz.

Tedarikçi Katılımı

Tedarik Zinciri Katılımı Programımız 2001 yılında Kuzey Amerika'da başlatıldı. Amacı, tedarikçiler ekosistemimize daha fazla küçük işletme dahil etmek ve teşvik etmektir. Bu program şu anda Dünya çapında aktiftir.

Daha fazla

Topluluk Katılımı

Yaklaşık yirmi yıldır, Sodexo toplum katılımı çabalarını kapsayıcı daha güçlü ve daha sağlıklı topluluklar oluşturmaya ayrıca çeşitli ve savunmasız toplulukları savunmak için yerel erişime sahip kuruluşlarla ortaklık kurmaya odaklamıştır.

Daha fazla
İletişim Paylaşımı ve diğer işlemleri açın