Etik ilkelerimiz:

Sodexo Ethical principles

50 yıldır, Sodexo'nun etik ilkeleri, dünyanın dört bir yanındaki ekiplerimizi derinden birleştirdi ve rakiplerimize kıyasla büyük bir güç oluşturuyor.

Sadakat: Sodexo, hem müşterileri hem de çalışanları ile olan ilişkilerinin merkezine güveni yerleştirir.
İnsanlara saygı: Sodexo, geçmişleri, yaşları, cinsiyetleri, inançları ve yaşam tercihleri ne olursa olsun tüm insanlara saygı, itibar ve saygıya değer verir.
Şeffaflık: Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın ürün ve hizmetlerimiz hakkında doğru ve net bir şekilde bilgilendirilmesini sağlarız.
İş bütünlüğü: Uluslararası bir mevcudiyet ile Sodexo, dürüstlük, doğruluk ve adalete dayanmayan tüm uygulamaları desteklemiyor.

 

 

Tüm etik ilkelerimiz Davranış Kurallarımızda belirtilmiştir, "İş Dürüstlüğü Kılavuzu". Rolü, işimizin yürütülmesinde bütünlüğü sağlamaktır.

Bu Kurallar, sorumlu iş davranışının dayattığı uygulamaları yansıtır. Her çalışan, yolsuzluk ve haksız rekabetle mücadele konusundaki bu taahhüdü anlar ve paylaşır.

Sürekli ilerleme adına, Sodexo büyük dernek ve enstitülerin üyesidir ve uzmanlıklarına atıfta bulunur:

İş Etiği Enstitüsü
İş Etiği Çemberi
Avrupa İş Etiği Ağı

2011 yılında Sodexo, etik ilkelerimizi tanıtmak ve sorumlu iş yapma programımızı yaygınlaştırmak için Grup İcra Kurulu Başkanı'na bağlı olarak bir Grup Etik Görevlisi atamaya karar verdi. Gerçekten de tüm çalışanlarımız, "İş Dürüstlüğü Kılavuzumuz'da teşvik edilen dürüstlük ilkeleri ve iyi uygulamalar konusunda bilgilendirilmektedir.

Etik ve Uyum Komitesi

Sodexo'da, sorumlu iş davranışını sağlamak için bir etik ve uyum komitesi kurmayı seçtik. 2010 yılından bu yana, bu etik kurul üyeleri, İcra Kurulu üyelerinin de yer aldığı üç ayda bir yapılan toplantılarda bir araya gelmektedir.

Etik ve Uyum Komitesi çeşitli ekiplerden kişilerden oluşur:

Başlıca görevler:

Sorumlu İş Ahlakı Programı: Hepimiz Sorumluyuz

Sorumlu İş Davranışı dürüstlük programımız üç sütuna dayanmaktadır:

Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Bir sorunuz var mı?

Sodexo Türkiye

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi A.Ş. Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:18 Kat:1 Ümraniye 34768 Türkiye İstanbul

Map

Bizi Linkedin'de takip edin