Misyonumuz ve Değerlerimiz

Müşterilerimiz, tüketicilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla bir bütün olarak, onların beklentilerini karşılamanın en iyi yolunun sürekli büyüme olduğunu biliyor ve bu bilinç ile çalışıyoruz. Faaliyetlerimizin, dokunduğumuz herkes için anlamına inanıyor, 1966 yılından bugüne bize rehberlik eden misyonumuz, temel değerlerimiz ve etik prensiblerimize bağlı kalarak ilerliyoruz.

Her gün 420.000 çalışanımız ile dünyanın 80 ülkesinde Yaşam Kalitesi Hizmetleri sunuyoruz.


Hizmet sunduğumuz bireylerin yaşam kalitesini artırmak. Bireylerin sağlıklı ve iyi yaşamına destek olmak, süreçlerin verimliliğini artırmak, altyapı koşullarının güvenilirliğini ve kalitesini geliştirmek amacıyla Yerinde Hizmetler, Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Kişisel ve Evde Bakım Hizmetleri sunuyoruz. 

 

Faaliyet gösterdiğimiz şehir, bölge ve ülkelerin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine katkıda bulunmak. Bu amaçla her gün, dünya genelinde hizmet verdiğimiz her noktada, yerel kaynak kullanarak on binlerce kişiyi istihdam ediyor ve onların kariyer gelişimlerine ve başarılarına katkıda bulunuyoruz.


The Better Tomorrow Plan - Misyonumuzun başarısını sağlamak için, 2020 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimizi içeren stratejimiz “The Better Tomorrow Plan- Daha İyi Yarınlar Planı”nı oluşturduk. 2009 yılından itibaren uygulamaya başladığımız, The Better Tomorrow Plan 4 ana başlık ve 18 taahütten oluşuyor: Sorumlu işveren olma; beslenme, sağlık ve iyi yaşama katkı; yerel toplulukların gelişimini destekleme ve çevreyi koruma.