Alan Yönetimi ve Taşınma Hizmeti

Kurumlar yıllar içerisinde büyürken, artan iş hacmi kullanılan ekipman ve alan ihtiyacının da artmasına neden olur. Bu ihtiyaçları karşılamak ve yeni stratejiler uygulamak için firmalar işyerlerini yeni binalara taşımakta veya yeniden yapılandırmaktadır.

Sodexo olarak, firmaların bu taşınma ve yeniden yapılanma aşamalarında, ihtiyaçları doğrultusunda tasarım, planlama ve kurulum süreçlerini yönetiyoruz. Uzman mühendislerimiz ve tasarım ekiplerimiz ile çalışma alanlarının konforu ve verimli  kullanımı için çalışıyor, danışmanlık hizmeti ve proje yönetimi hizmeti sunuyoruz.

Diğer Hizmetlerimiz

Teknik Hizmetler

Günümüzde bina ve tesislerde teknoloji kullanımı artmakta olup, bu tür yapıların bakımı, iklimlendirme ve soğutma, elektronik sistemler ve bilgi sistemleri gibi çok çeşitli konularda ileri seviyede teknolojik uzmanlık gerektirmektedir.

Enerji Yönetimi

Enerji tüketimi günümüzün en önemli çevre sorunlarından biridir.  Enerji yönetimi süreci tüketim, maliyet ve çevresel etki arasında denge oluşturulmasını kapsamaktadır.Başarılı bir enerji yönetimi, enerji tasarrufu ve maliyet avantajı sağlarken, aynı zamanda gelecek için temiz bir çevre bırakmamıza da destek olur.

Atık Yönetimi

Sodexo olarak müşterilerimizin “çevre dostu” kurumlar olmalarına destek veriyor, başarılı bir şekilde atık ve su yönetimi yapmaları ve çevre risklerini en aza indirgemek için sistemler oluşturmalarını sağlıyoruz.