Atık Yönetimi

Sodexo olarak müşterilerimizin “çevre dostu” kurumlar olmalarına destek veriyor, başarılı bir şekilde atık ve su yönetimi yapmaları ve çevre risklerini en aza indirgemek için sistemler oluşturmalarını sağlıyoruz.

Çevre yönetim sistemimizle, müşterilerimizin yasal gereklilikleri yerine getirmelerine, etkin prosedür ve talimatlar oluşturulmalarına ve çevre konusunda olumlu imajlarını yönetmelerine hizmet ediyoruz.

Atık yönetimi faaliyetlerimizi uzun yıllardır sahip olduğumuz İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasının gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştiriyoruz.

  • Çevre denetimleri

  • Atık yönetimi

  • Çevreye duyarlı ürün kullanımı

  • Atık ayrıştırma

  • Geri dönüşüm sağlanması

ATIKSIZ GÜN ORGANİZYONU

Atıksız Gün OrganizasyonuSodexo’nun global sürdürülebilirlik planı olan “The Better Tomorrow Plan” kapsamında yemek hizmeti verdiğimiz işletmelerde atık azaltma çalışmaları yürütüyoruz. Misafirlerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin katılımı ile 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde, organik ve inorganik atıkların azaltılması amacıyla AtıkSIZ Gün başlıklı organizasyonlar düzenliyoruz. Günümüzde, dünya genelinde üretilen gıdaların %30’undan fazlası tüketilmemekte, bu ürünler ve bunların üretimi için kullanılan her türlü kaynak israf edilmektedir. 

Diğer Hizmetlerimiz

Teknik Hizmetler

Günümüzde bina ve tesislerde teknoloji kullanımı artmakta olup, bu tür yapıların bakımı, iklimlendirme ve soğutma, elektronik sistemler ve bilgi sistemleri gibi çok çeşitli konularda ileri seviyede teknolojik uzmanlık gerektirmektedir.

Enerji Yönetimi

Enerji tüketimi günümüzün en önemli çevre sorunlarından biridir.  Enerji yönetimi süreci tüketim, maliyet ve çevresel etki arasında denge oluşturulmasını kapsamaktadır.Başarılı bir enerji yönetimi, enerji tasarrufu ve maliyet avantajı sağlarken, aynı zamanda gelecek için temiz bir çevre bırakmamıza da destek olur.

Atık Yönetimi

Sodexo olarak müşterilerimizin “çevre dostu” kurumlar olmalarına destek veriyor, başarılı bir şekilde atık ve su yönetimi yapmaları ve çevre risklerini en aza indirgemek için sistemler oluşturmalarını sağlıyoruz.

childcare-services2.jpg (childcare services2)

Sodexo olarak, sürdürülebilir gelişimi taahhüt ediyor ve daha iyi yarınlar bugünden başlar ilkesinden yola çıkarak başlattığımız stratejimizi uyguluyoruz: The Better Tomorrow Plan