İnsan Haklarına Saygı

Sodexo team

Pierre Bellon tarafından kurulduğu günden bu yana Sodexo, faaliyetlerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Prensipleri ile uyumlu olarak sürdürmektedir. Hükümetlerin öncelikli sorumluluğu olan insan haklarını teşvik etme, uygulama ve koruma yükümlülüğü ile birlikte, 80 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir şirket olarak Sodexo, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde belirtildiği gibi insan haklarını desteklemek ve korumak için kendi sorumluluğunun bilincindedir.
 
Sodexo’nun bağlı olduğu ilkeler

  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,

  • Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çok Uluslu Kuruluşlar Ve Sosyal Politikayla İlgili Üç Taraflı Duyurusu,

  • Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi:  Küresel Sözleşme – İnsan Hakları

  • Sodexo İnsan Hakları Politikası