İş Bütünlüğü

receptionist-in-discussion_525.jpg

Küresel ekonomi içerisinde iş yapmak gittikçe daha karmaşık bir hale gelmektedir. İş ilişkilerimizde çalışanlarımız, çok yönlü siyasal, finansal ve ekonomik sistemler ile geniş kapsamlı yönetmelikler ve kültürel yapıları dikkate alarak çalışmaktadır.

Sodexo olarak, tüm faaliyetlerimizde iş bütünlüğünü sağlamak için 2007 yılında hazırladığımız “İş Bütünlüğü İlkeleri” yönetmeliğini yayınladık.

Bu yönetmelik ile Sodexo, iş bütünlüğü alanındaki yaklaşım ve uygulamalarını taahhüt ederken tüm Sodexo çalışanları bu ilkeleri uygulayarak iş bütünlüğünü sağlamaktadır.  Bu uygulamalar kaynak dokümanlar ile desteklenmekte, bu sayede tüm çalışanlarımız günlük faaliyetlerinde tutarlılık ve bütünlük içerisinde hareket edebilmektedir.