Kariyer Planlama

Şirket içi terfi

Sodexo’nun kuruluşundan bu yana, iç terfiler şirket DNA’sının bir parçasıdır: Yöneticilerimizin %80’i çeşitli görevlerden bir çok yönetim kademelerine terfi etmiştir. Bu uygulamayı şirket genelinde yaygınlaştırırken, tüm çalışanlarımıza gelişmeleri ve kendilerini yetişmeleri için aynı fırsatları sağlıyoruz.

inmate rehab classroom

Şirket içerisindeki terfi politikası, çalışanlarımızın etkili iletişim, mesleki beceri ve yetkinliklerini geliştirerek ilerleme istekleri doğrultusunda uygulanır. Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu Sodexo içinde gelişim imkânına sahip olduklarını hissederler. Eğitim veya sorumluluklarının seviyesi ne olursa olsun her çalışanımıza, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda ilerlemeleri için onları destekleyeceğimizi taahhüt ederiz. Taahhüdümüzü yerine getirmek için, yetenekleri belirleyen ve kişisel ihtiyaçları değerlendiren programlar uygularız.