Eğitim ve kişisel gelişim

Çalışanlarımızın gelişimi başarımızın anahtarıdır. Hizmetlerimiz her gün 75 milyon bireyin iş yerleri, hastaneler veya okullardaki yaşam kalitesini artırmaktadır. Gelişimimizde temel aldığımız yeteneklerimiz, becerilerimiz ve çalışanlarımıza bağlılığımızın sonucu bize sektör liderliğini getirmiştir. Tüm çalışanlarımızı profesyonel hayatları boyunca, kendi kişisel hedefleri doğrultusunda ilerlemeye ve öğrenmeye teşvik ediyoruz.

Eğitim Odaklı Strateji

Müşterilerimizin gün geçtikçe değişen ve çeşitliliği artan beklentileri, bizleri de devamlı olarak deneyim ve bilgi birikimimizi geliştirmeye teşvik eder. Bu gelişim süreci, müşterilerimizin günümüzdeki ihtiyaçlarını ve gelecekteki beklentilerini karşılayabilmemizi sağlar.  İnanıyoruz ki, farklı tecrübe ve geçmişe sahip iyi eğitilmiş çalışanlar şirketimizin başarısının devamlılığı için vazgeçilmezdir.
  
İşletme çalışanı veya yöneticisi olsun, her kademedeki çalışanlarımıza teknik eğitimler, iş başı eğitimleri, yönetim ve iletişim becerileri gibi konularda eğitimler  veriyoruz.  Sodexo’yu kendi değerleri doğrultusunda geleceğe taşıyacak olan çalışanlarımızın gelişimine ışık tutuyoruz.

Sodexo Yöneticilik Enstitüsü

Tüm dünyada yöneticilerimiz, yönetim teknikleri, liderlik ve strateji gibi geniş kapsamlı eğitim programlarına katılır ve ayrıca Sodexo Yönetim Enstitüsü’nden dersler alabilirler. Markamızın kurucusu Pierre Bellon’un “Sodexo Grup’un başarısı liderlerin başarılarının toplamıdır” felsefesinden esinlenilerek oluşturulan Sodexo Yönetim Enstitüsü, Sodexo’nun stratejik hedeflerine destek vermek ve katılımcıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş kapsamlı programlar sunar.