İK performans göstergeleri

Bağlılık, temel performans göstergesi

Dünyanın en büyük 18. işvereni olan Sodexo’nun odak noktası çalışanlarıdır. Çalışan bağlılığı Sodexo’nun performansı ve büyümesinin  kaynağıdır, çünkü çalışanlarımızın %95’nin hergün müşterilerimiz ile iletişim halinde olup günde 75 milyon kişiye hizmet vermektedir.

2014 anket sonuçları

  • %68 katılım oranı

  • %59 bağlılık oranı

  • Çalışanlarımızın %86’sı Sodexo’nun rakiplerine göre daha iyi bir şirket olduğunu düşünüyor.

Çalışanı elde tutma oranı

  • Tüm çalışanlarda %68

  • İşletme yöneticilerinde%82

Kadın çalışan oranı

  • Üst düzey Yöneticilerin oranı #’ü

  • Yönetici  oranı %43’ü

İnsan Kaynakları Uygulamalarımızın Ödülleri

Eylül 2015’de Sodexo, Dow Jones Sürdürülebilirlik Indeksi’nde (DJSI)  toplumsal, çevresel ve ekonomik sorumluluklar alanlarında üst üste 9 kez sektörün en iyisi seçildi.
Basın bültenini okumak için tıklayın.

Nisan 2013’de Sodexo, çeşitliliğe karşı süregelen bağlılığı, liderliği ve kurum içerisinde güçlü girişimleri uygulaması, ölçmesi ve belirlemesiyle DiversityInc’in “Şirketlerin Çeşitliliği” listesinde en iyi 50 şirket arasında ilk sırada yer aldı. Böylece 2013 yılı, Sodexo’nun yıllık iş indeksinde üst üste seçildiği 8.yıl oldu.
Basın bültenini okumak için tıklayınız.