The Better Tomorrow Plan

Sodexo olarak misyonumuz, tüm dünyada hizmet verdiğimiz kişilerin ve çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmak; faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ekonomik, sosyal ve çevresel gelişime katkıda bulunmaktır.

Yaklaşımımız

2009 yılında hayata geçirilen, Sodexo’nun Kurumsal Sorumluluk yol haritası, The Better Tomorrow Plan- Daha İyi Yarınlar Planı, taahhütlerimizi resmi hale getirmekte ve faaliyet gösterdiğimiz 80 ülkedeki uygulamalarımızı ve sonuçları takip etmemize olanak sağlayarak, çalışmalarımızı daha  şeffaf kılmakta ve performansımızı arttırmaktadır.

3 Temel Öncelik

The Better Tomorrow Plan’ın güçlü yanı, tüm çalışmalarımızda tutarlı ve planlı bir yaklaşım sağlayan 3 temel önceliğimizdir.

Biz

Sodexo’nun  sorumlu bir şirket olma temel taşıdır:

  • Grup Temel İlkeleri,

  •  İş bütünlüğü

  • Kurumsal Yönetim

Yaptıklarımız

Dört öncelik ve 18 taahhütten oluşur.

  • Sorumlu İşveren

  • Beslenme, Sağlık ve İyi Yaşam

  • Yerel Toplum

  • Çevre

Tahhütlerimiz

Sürdürebilir gelişim ile aksiyon alanları için stratejimizin belirlenmesi ve iyileştirilmesi amacı taşıyarak tüm paydaşlarımızla iletişim iş birliğini içerir.