Sürdürebilirlik Tedarik

Tedarik Zinciri Davranış Kuralları

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde Global Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Davranış Kurallarının belirlediği şartlara bağlı kalacağımızı garanti ediyoruz. Sürdürülebilir bir üretim sistemi için en önemli adım Tedarik Zinciri’nde de sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.  Tedarikçiler tarafından imzalanan Tedarikçi Standartları hizmet tanımlarındaki iş gücü ve çevresel şartların en iyi düzeyde sağlanmasına yardımcı olur. Bu standartların, şirketin kendisi veya bağımsız üçüncü şahıslar tarafından onaylanması  tedarikçi uygulamalarını garanti altına alır.

 

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Sodexo’nun global sürdürülebilirlik projesi olan The Better Tomorrow Plan- Daha İyi Yarınlar Planı, kapsamında, tüm faaliyetlerimizi çevreyi korumak ve daha iyi bir çevre sağlamak amacı ile gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 2004 yılından itibaren sahip olduğumuz ISO 14001- Çevre Yönetim Sistemi belgesi kapsamında tüm faaliyetlerimizde standart gerekliliklerine uygun olarak çalışıyoruz.

Yerel, mevsimsel ve sürdürülebilir ürünler

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yerel, mevsimsel ve sürdürülebilir ürünlerin tedariğini destekliyoruz. Bu taahhütle, bir taraftan doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını temel alan sürdürülebilir tarım uygulamalarına bir taraftan da toplumsal adalete ve ekonomik uygulanabilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz

Sürdürülebilir balık ve deniz ürünleri

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir balık ve deniz ürünlerinin tedariğini destekliyoruz. Son 30 yılda, balık ve deniz ürünlerinin tüketiminin üç kar arttığı bilinmektedir. Aşırı avlanma belirli türlerin tükenmesine ve doğal balık stoklarının azalmasına neden olmuştur

Sürdürülebilir ekipman ve malzeme tedariği

2020 yılına kadar faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir ekipman ve malzemelerin tedarik edilmesini amaçlıyoruz. Bu uygulama kapsamında temizlik ürünleri, tek kullanımlık ürünler, ofis malzemeleri ve teknik bakım ürünlerinin yer almasını planlıyoruz.