Malzemeler ve Atıklar

Organik atıklar


Faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkeler ve işletmelerde organik atıkları azaltacağımızı ve organik atıkların geri kazanımı için yapılan girişimleri destekleyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Toplam atıklarımızın %95’i organik atık ve paketleme malzemelerinden oluşuyor. Bu nedenle, bu atıkların geri kazanımı için pek çok girişimi destekliyoruz.

İnorganik atıklar


Faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkeler ve işletmelerde, organik olmayan atıkları azaltacağımızı ve organik olmayan atıkların geri kazanımı için yapılan girişimleri destekleyeceğimizi taahhüt ediyoruz