Stop Hunger

STOP Hunger Logo (240x120)

Stop Hunger

Yerel toplulukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, faaliyet gösterdiğimiz 80 ülkede, çalışan istihdamını %100 yerel kaynak kullanarak gerçekleştiriyoruz. Uzun vadeli ortaklıklar kurarak, yerel toplulukların gelişiminde aktif rol oynamayı amaçlıyoruz.

Faaliyette bulunduğumuz yerel topluluklara destek olma taahhüdümüz kapsamında, açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele için STOP HUNGER programını başlattık. Dünyada her gün 1 milyar insanın açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı zarar gördüğü gerçeği doğrultusunda, 1996 yılından itibaren, çalışanlarımız bu programa destek veriyor. Günümüzde, yaklaşık 30 ülkede, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tüketicilerimiz ile birlikte Stop Hunger hareketine destek vermeye devam ediyoruz.