Zihinsel ve Duygusal Sağlık, Daha Sağlıklı Yaşam Tarzına Sahip Olabilmek için En Önemli Faktör

Sağlıklı yaşam, insan sağlığını ve refahını korumayı temel amaç edinen bir yaşam stilidir. Bu stilin tanımını oluşturan birçok farklı bileşen vardır ancak zihinsel ve duygusal sağlık, daha sağlıklı yaşam tarzına sahip olabilmek için en önemli faktörlerin başında gelir. Tüketiciler üzerinde yapılan araştırmalar bu bulguları doğrular nitelikte. Örneğin Innova Lifestyle & Attitudes Survey 2022 verilerine göre tüketiciler yaşamlarını yeniden düzenleme eğilimine yaşam biçimini sağlıklı hale getirme motivasyonuyla kavuşuyor. Sağlıklı yaşam ile mental ve duygusal sağlık arasındaki ilişkinin, tüketici davranışlarını nasıl etkilediğini aşağıdaki anket verilerinden inceleyebiliriz.

 

  1. Soru: Sağlıklı yaşam sizin için ne anlam ifade ediyor?: Tüketicilerin %53’ ü ‘zihinsel ve duygusal sağlığıma dikkat etmek’ şeklinde yanıt verdi.
  2. Soru: Son 12 ayda sağlıklı yaşamak için en çok ne ile ilgilendiniz?: Tüketicilerin %26’ sı ‘zihinsel ve duygusal sağlığıma dikkat ettim’ şeklinde yanıt verdi.
  3. Soru: Sizi daha sağlıklı bir yaşam tarzı aramaya iten veya etkileyen şey nedir?Tüketicilerin %28’i ‘zihinsel sağlığımla ilgili endişelerim’ şeklinde yanıt verdi.

Yöneltilen 3 farklı soru ile ulaşılan sonuç, sağlıklı yaşam ile insanların zihinsel ve duygusal sağlığına gösterdiği özeni ilişkilendirdiklerini gösteriyor. Burada tüketicilerin çoğunluğunun sağlıklı yaşamı sağlıklı beslenmek ile tanımlıyor olmamasına dikkat etmeliyiz. Tüketici gözünden bakıldığında; duygular, zihinsel sağlık ve güçlü bir psikolojik temel, sağlıklı yaşam için önemli ölçüde etkin rol oynamaktadır.

Zihinsel ve/veya duygusal refahı iyileştirmek için neler yapılabilir?

Enflasyon, alım gücünün azalması, plastik/gıda atıkları, su/hava kirliliği gibi yaşanan global sorunlar tüm dünyada tüketici davranışlarının yeniden şekillenmesine sebep olmaktadır. Karşılaştığımız yeni durumlara uyum sağlayabilmemiz için temelde sahip olmamız ve korumamız gereken en değerli varlığımız sağlığımızdır. Günümüzde yaşanan tüm olaylar sosyal medya, radyo, televizyon vb. çeşitli iletişim araçlarıyla çok hızlı yayılabildiği için; tüketiciler bilgileri hızlıca öğrenmekle kalmayıp, hayatlarına entegre edebilmek adına vakit kaybetmeden aksiyon almaktadırlar. Innova Lifestyle & Attitudes Survey 2022 kapsamında 11 farklı ülkede tüketicilere yöneltilen sorularda, küresel müşterilerin %5’i yiyecek ve içecekleri ruh halini iyileştirmek için satın aldıklarını söylerken, %36’sı ruh sağlığını iyileştiren fonksiyonel yiyecek ve içeceklerin son derece etkili olabileceğine inandığını belirtiyor.

2022 verilerine göre, tüketicilerin sadece %7’si zihinsel ve duygusal refahlarını iyileştirmek için herhangi bir eylemde bulunmamışlar. Bu sonuç bizlere şunu gösteriyor; katılımcıların %93’ü yaşam kalitesini arttırmaya, uyum sağlamaya ve iyileşmeye özen gösteriyor ve bu özeni ruhsal sağlıklarıyla ilişkilendiriyor.

Biz Sodexo olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın zihinsel ve duygusal sağlığını iyileştirmelerine katkı sağlamak için şunları yapıyoruz:

 

Sodexo bünyesinde yer alan herkese daha güçlü bir zihinsel ve duygusal sağlık sahibi olmaları için teşvik ediyoruz ve birlikte pozitif duygularla büyüyoruz. 

 

Kaynaklar: Sodexo Insights at a Glance - Eylül 2022, Innova Lifestyle & Attitudes Survey 2022