Gastronomi Günü

Dünyada gıda ihtiyacının her geçen gün artması ve gıdaya erişimde yaşanan sorunlar, «Tarımsal Gelişim, Gıdanın Güvenliği, Sağlıklı Beslenme, Yerel Gıda Üretimi ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması» gibi alanlarda sürdürülebilirliğin önemini ortaya koymaktadır. 

Daha fazla