Tesis yönetimi, son zamanlarda değişimine yakından tanıklık ettiğimiz ve gelecekte de etmeye devam edeceğimiz iş alanlarından bir tanesidir. Dijital devrim, robotik, değişen demografik yapı, Covid-19 pandemisi, çalışan sistemlerin doğasının değişmesi vb. tüm trendler tesis yönetimi profesyonelleri üzerinde büyük bir etki bıraktı ve sektörü dönüştürmeye başladı. Bu dönüşüme uyum sağlayabilmek için yeni süreçlere etki eden faktörleri takip etmek ve varolan sistemlere entegre etmek hayati önem taşımaktadır. ‘’Tesis yönetiminin geleceği nasıl şekillenecek ?’’ sorusunun cevabını, gelişim sürecine etki edecek 5 ana faktör ile açıklayabiliriz :


1.    Sürdürülebilirlik / Akıllı Büyüme : Sürdürülebilirlik, günümüz işletmeleri için en önemli konu başlıklarından biri haline gelmiştir. Şirket değerleri, marka imajı gibi şirketlerin marka değerini oluşturan varlıkların ana temalarından biri konumuna gelen sürdürülebilirlik, gelecekte tesis yönetimi için norm haline gelecektir. Akıllı büyüme ve bu büyümenin kalıcı bir şekilde artarak devam edebilmesi ancak sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalan şirketler için mümkün olacaktır.

2.    Büyük Veri / Yapay Zeka : Gelişen teknoloji ile birlikte hergün milyonlarca veri akışı sağlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Toplanan verilerin işlenmesi ve analizi ile şirketler karar verme, üretim süreçlerini iyileştirme gibi kritik aksiyonlar alırken büyük veriyi kullanarak önemli katkılar sağlayabilirler. Bugünün gelişen teknolojileri, yapay zeka ve büyük veri, geleceğin normu ve tesis yönetiminin geleceğini şekillendiren ana başlıklardan bir tanesi olacaktır.

3.    Otomasyon / Robotik : Teknolojik gelişmelerin tesis yönetimi üzerindeki etkileri her geçen gün hissedilirken, özellikle Endüstri 4.0 ile birlikte sistemlerin, makinelerin kullamının artmasıyla üretim süreçlerinde dijitalleşme artmıştır. Çünkü dijital dönüşüme hızlı adapte olabilen şirketler ile birlikte zaman tasarrufu, maliyetlerin düşürülmesi, iş yükünün azaltılması gibi olumlu çıktılar elde edilmiştir. Bu nedenle küçük/büyük ölçekli şirket farketmeksizin neredeyse tüm işletmeler, değişen teknolojiye adapte olmaya, sistemlerini buna göre yeniden kurgulamaya odaklanmaktadır. Gittikçe daha akıllı ve çok yönlü hale gelen bu çalışma stili, tesis yönetiminin geleneksel yönlerini değiştirecektir.

4.    Demografi / İşgücü : Demografik faktörler ve temel tesis yönetimi işlevlerine daha fazla vurgu yapılması, sektörü farklı şekillerde dönüştürecektir. Bugün işletmeler demografik faktörleri sınıflandırıp analiz ederek daha özel kitlelere ulaşmaktadır. Bu seçkin kitle ile işgücünü daha verimli kullanarak, uygulayacağı tesis yönetimi işlevlerini optimum şekilde planlayabilmektedir.

5.    Çalışan Sağlığı / İşin Geleceği : İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışan sağlığını koruyabilmek adına şirketler tarafından uygulanan bir dizi prosedür bulunmaktadır. İş dünyasının geleceği, çalışan sağlığını koruyabilmek adına çarpıcı biçimde değişip dönüşmeye devam ettikçe ; tesis yönetimi profesyonellerinin rolü de bu değişimlere uyum sağlayacak ve değişecektir. 

 

 

Kaynak: Sodexo, Insights at a Glance October 2022