Kişisel Verilerin Korunması

SODEXO ENTEGRE HİZMET YÖNETİMİ AŞ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Anonim Şirketi (“Sodexo ”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler:
Sodexo tarafından işlenen bilgiler aşağıdaki gibidir.

İşlenen kişisel veriler

Amaç

Veri İşleme Şartı

Yöntem

Görsel ve İşitsel Veri:

Fotoğraf,

Video kayıt,

Kamera.

Yasal yükümlülük (1774 sayılı kanun), Kurum güvenliği,

Gerekli denetimlerde fotoğrafının tutulması,

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kamera sistemleri ve fotoğraf (Otomatik yollarla)

Sosyal faaliyetler.

Açık rızanın varlığı.

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi:

Adı Soyadı,

İletişim bilgileri,

Talep şikâyet konusu,

Olaya ilişkin açıklama,

Dilek ve şikâyet formu,

Tebligat,

Anket.

 

Gelen şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

E-posta, dilekçe, telefon, dilek ve şikâyet formu, tebligat, anket, Sodexo Portal ve QDMS (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

İletişim Bilgisi:

Ad Soyad,

Telefon,

E-mail.

Kalite faaliyetleri, operasyon, mali işler süreçlerinin ve tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi.

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

E-posta ve yüz yüze görüşme (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Müşteri İşlem Bilgisi:

İmza,

Müşteri bilgisi,

Müşteri fiyat teklifleri,

Adı Soyadı,

İş sözleşmeleri,

İletişim bilgisi

Sözleşmeler,

Unvanı,

Vergi No,

Fatura bilgisi.

Yasal süreçlerin karşılanması,

İş sürekliliğinin sağlanması,

Kalite süreçlerinin devamını sağlamak.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kurum içi kaynaklar ve e-mail (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

Pazarlama Bilgisi:

CRM de tutulan

Kişinin alışkanlıkları,

Kişinin beğenileri,

Kişi adresi,

Cookie kayıtları,

Beğenilerini gösteren raporlar,

Unvan ve departman.

Satışı arttırmak,

Müşteriyi daha iyi tanımak,

Müşteri beğeni ve zevklerine göre analiz yapıp satış gerçekleştirmek.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

CRM (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

Kimlik Bilgisi:

Adı Soyadı

T.C Kimlik No

Kimlik Seri No

Anne Adı

Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Medeni Hali

Dini

Kan Grubu

İmza Beyannamesi

Fotoğraf

Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy

Cilt No,

Aile Seri No,

Cinsiyeti,

Ehliyet.

Mali işler süreçlerinin yürütülmesi,

Fatura kesim ve alım işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla,

Yasal yükümlülüklerden ve sözleşmelerden doğan mevzuatlar,

İş sürekliliğinin sağlanması,

Faaliyetlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

E-mail ve kargo (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Finansal Bilgi:

Banka hesap cüzdanı (IBAN Bilgisi),

Fatura detayları.

Mali işler süreçlerinin yürütülmesi ve ödemelerin yapılabilmesi,

Yasal zorunluluktan doğan mevzuatlar.

İnsan kaynakları (Otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:

İcra takip belgeleri,

Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar.

Müşteriye tebliğ edilen İcra Takip borçlarına dair ödeme rakamlarının takibi ve mahkemelerin ve savcılıkların adli tedbir kararlarının uygulanması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kurum dışı danışman avukat listesi,

Kurum içi bilgiler.

Müşteri İşlem Bilgisi:

İletişim bilgisi,

Sözleşmeler,

Unvanı,

Vergi No,

Fatura bilgisi,

Banka bilgileri.

Müşteri faaliyet ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla tutulmuştur.

Sözleşme ve yasal zorunluluklardan doğan mevzuatlar.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yüz yüze, e-mail ve kargo (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarım Amacı

Aktarılacak Alıcı Gruplar

Görsel ve İşitsel Veri:

Fotoğraf,

Kamera.

Güvenlik sebebiyle oluşabilecek durumlar.

Kolluk kuvveti (1774 sayılı kanunda düzenlenen yasal zorunluluk), müşteri.

Sosyal medya tanıtımı için gerekli olan görsellerin paylaşılması amacıyla.

 

(Açık rızanın varlığı şartına dayanılarak aktarılacaktır.)

PazarlamaAjansı.

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi:

Adı Soyadı,

İletişim bilgileri,

Talep şikâyet konusu,

Olaya ilişkin açıklama,

Dilek ve Şikâyet formu,

Tebligat,

Anket.

Şikâyet konusu husus ile ilgili yargı süreçleri olur ise yargı organlarına şikâyet konusu hususu teşvik etmek.

Şikâyet konusu husus ile ilgili yargı süreçleri olur ise yargı organlarına.

İletişim Bilgisi:

Ad Soyad,

Telefon

E-mail.

Müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve gerekli iş sürekliliğini sağlamak amacıyla.

Tedarikçilerle (KSL).

Müşteri İşlem Bilgisi:

İmza,

Müşteri bilgisi,

Müşteri fiyat teklifleri,

Adı-Soyadı,

İş sözleşmeleri.

Hizmet türü ve detaylarını öğrenme,

Yasal yükümlülük,

Kurum içi sözleşmeleri ilgili kişileri bilgilendirme.

Entegre Çevre Bilge Sistemi

İletişim Bilgisi:

Ad Soyad,

Telefon,

E-mail,

Adres.

Tedarikçi firmaları operasyonel olarak yürütülebilmesi için müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla.

Tedarikçi fırmaları.

Müşteri talebiyle potansiyel müşteri ile paylaşılabilmektedir.

 

(Açık rıza şartına dayanılarak aktarılacaktır.)

Potansiyel müşteri.

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi:

Adı Soyadı,

İletişim bilgileri,

Talep şikâyet konusu,

Olaya ilişkin açıklama.

Şikâyet konusu husus ile ilgili konuyu ilgili taşeronlara işin çözülmesi için ve kurum içinde de müşteri taleplerini hemen cevap verebilmek amacıyla yürütülmektedir.

Taşeronlar,

QDMS ve Tedarikçiler

Kimlik Bilgisi:

Adı Soyadı

T.C Kimlik No

Kimlik Seri No

Anne Adı

Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Medeni Hali

Dini

Kan Grubu

İmza Beyannamesi

Fotoğraf

Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy

Cilt No,

Aile Seri No,

Cinsiyeti,

Ehliyet.

Mali İşler süreçlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşım zorunluluğu, yasal zorunluluklar (Örneğin, emniyet müdürlüğü vs.).

 

 

(Gerekirse) Devlet daireleri ile kamu kurum ve kuruluşları.

İletişim Bilgisi:

Ad Soyad,

Telefon,

Adres,

E-mail.

Finansal Bilgi:

Banka hesap cüzdanı (IBAN Bilgisi),

Fatura detayları.

Mali İşler biriminin iş süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçi süreç ve hizmetlerin ödemelerin yapılabilmesi amacıyla bankalar ile paylaşılmaktadır.

Banka, Muhasebe, PWC (Bağımsız Denetçi)

Müşteri İşlem Bilgisi:

İletişim bilgisi,

Sözleşmeler,

Unvanı,

Vergi No,

Fatura bilgisi,

Banka bilgileri.

Yasal zorunluluklardan doğan mevzuatlar,

Fatura kesimini sağlamak,

Sözleşme içeriklerini hazırlatma.

Devlet daireleri, kamu kurum ve kuruluşları ve müşteri.

 

C. Kişisel Verilerin Aktarılması  
İşlenen kişisel verileriniz “Açık rızanın varlığı” şartına dayanılarak ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

Aktarılan kişisel veriler

Aktarım Amacı

Aktarılacak Alıcı Grupları

Fiziksel Mekân ve Güvenlik Bilgisi:

Kamera kayıtları,

Giriş-çıkış bilgileri,

Puantaj kayıtları.

 

Görsel ve İşitsel Veri:

Kamera,

Fotoğraf.

 

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi:

Adı Soyadı,

İletişim bilgileri,

Talep şikâyet konusu,

Olaya ilişkin açıklama.

 

İletişim Bilgisi:

Ad Soyad,

Telefon,

E-mail,

Adres,

Unvan.

 

Pazarlama Bilgisi:

CRM de tutulan

Kişinin alışkanlıkları,

Kişinin beğenileri,

Kişi adresi,

Cookie kayıtları,

Beğenilerini gösteren raporlar,

Unvan ve departman.

 

Kimlik Bilgisi:

Adı Soyadı,

Önceki Soyadı,

T.C Kimlik No,

Kimlik Seri No,

Anne Adı,

Baba Adı,

Doğum Yeri ve Tarihi,

Medeni Hali,

Dini,

Kan Grubu,

İmza Beyannamesi,

Fotoğraf,

Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy,

Cilt No,

Aile Seri No,

Cinsiyeti,

Ehliyet.

 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:

İcra takip belgeleri,

Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar.

 

Finansal Bilgi:

Banka hesap cüzdanı (IBAN bilgisi),

Fatura detayları.

 

Sistemlerin bağlı olduğu server yurtdışında bulunmaktadır. Global insan kaynakları süreçlerine Türkiye’nin katkısı, Global şirket portlarına kullanıcı açma.

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi A.Ş.’nin bağlı olduğu Sodexo S.A ve Sodexo şirketler grubunun faaliyet gösterdiği ülkeler.

Amazon

Azure

DorukNet

 

 

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.

E. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi
Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. 

F. İlgili Kişinin Hakları
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre şirketimize iletebilirsiniz. İşbu haklar;
•    Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
•    bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 

F. Veri Sorumlusu Kimliği
Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi A.Ş.
Mersis no                      : 0772002381000011
İnternet Adresi              : https://www.sodexo.com.tr
Telefon Numarası         : +90 216 340 45 00
E-posta Adresi             : kvkk.sodexo@sodexo.com
Adres                           : Saray Mah.Site Yolu Cad.No.18 Enkay Plaza Bağımsız Birim No.4 Ümraniye İstanbul /Türkiye
 

 

İlgili Kişi Başvuru Formu

İletişim Formu Paylaşımı ve diğer işlemleri açın