Odak Alanlarımız

Finansal Hizmetler

Finansal hizmet kuruluşları dönüşüm aşamasına gelmiş bulunuyorlar. Dijitalleşme sektörün her yönüne sızmakta ve şirketler, kurumsal kültürleri içerisinde yaratıcılık ve verimliliği yönetmekte zorluk çekmektedirler. Bu dönüşümde en önemli adım ne olabilir ? En yetenekli işgücünü seçen ve koruyan bir işyeri yaratmak.

Tüketim Ürünleri ve Üretim

Tüketim ürünleri ve üretici kuruluşlar en iyi yeteneği seçme konusunda zorlanmaktadırlar . Bizim cevabımız nedir? İş hayatına giriş yapan yeni nesilleri, neyin motive ettiğini anlayınız. Daha fazla dijital odaklı, sosyal sorumluluklu bir iş yeri yaratarak işinizin gelecekteki başarısını sağlayabilirsiniz.

Teknoloji

Geleceğin teknolojik işyerini dijital çağ doğumlular şekillendirecektir. Yeni nesiller, teknolojinin çalışma tarzlarını tanımlamasını ve her işyeri temas noktası ile entegre etmesini beklemektedir. Sodexo, dijital çözümleri hizmetlerimizin kalbine konumlandırmaktadır. Her şey iş yeri deneyimini iyileştirmekle ilgilidir.

Profesyonel Hizmetler

Üst kademe profesyoneller için talep çok yüksektir. Onları işte tutmaları, ilham vermeleri ve motive etmeleri için işverenlere yardımcı oluyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? Çalışma yerlerini kendi bireysel gereksinimleri çerçevesinde tasarlayarak ve teknolojiyi entegre ederek onların iş ve özel hayatlarını eşsiz ve mükemmel bir şekilde dengelemelerine olanak vererek… Her şey yaşam kalitesi meselesidir.

İlaç Sanayi ve Yaşam Bilimleri

İlaç sanayi baskı altındadır. Geliştirme maliyetleri yükselmekte ve idari görevler bilim insanlarının laboratuvarda geçirecekleri Ar-Ge zamanından çalmaktadır. Yeni bir formülün zamanı gelmiştir – geleceğin atik, yenilikçi laboratuvarı. Bilim insanları burada hayati araştırmalara odaklanabilir, işbirliği teşvik edilir ve yaratıcılık gelişir.

170,000

Personel

İş ve endüstri segmentinde dünya çapında 10.000'den fazla müşteriye ve 15.000 işletmeye hizmet veriyoruz.

İletişim > Paylaşımı ve diğer işlemleri açın