MANİFESTOMUZ 

 

 

DEĞERLERİMİZ VE ETİK PRENSİPLERİMİZ

 

En önemli varlığımız olan çalışanlarımız, şirket değerlerimizi; hizmet ruhu, takım ruhu ve ilerleme ruhunu temsil ederler. Etik olmak başarımız için esastır ve sorumlu iş yapma taahhütlerimizin temel direğidir.

Yolsuzluk veya insan hakları ihlalleri gibi kötü niyetli uygulamalara karşı toleransımız yoktur. Müşterilerin, tüketicilerin, ortakların ve diğer paydaşların güvenebileceği bir şirketiz ve olmaya da devam edeceğiz.

Bu güveni sürdürmek için tüm çalışanlarımız ve ortaklarımız etik ilkelerimize saygı göstermeyi kabul ederler:

 

Bağlılık

Yaşam kalitesine önem vermek, ilişkilerimizin merkezine güveni yerleştirmek anlamına gelir. Sodexo, müşterilerine, çalışanlarına ve hissedarlarına karşı ilişkilerini sadakat, dürüstlük ve açıklık üzerine kurmuştur. Sadakat, işimizin işleyişinin temel taşlarından biridir.

 

Şeffaflık

Sodexo için müşteriler, tüketiciler, çalışanlar, hissedarlar ve genel halk olmak üzere tüm paydaşlar için tutarlı bir şekilde geçerli olan temel bir ilkedir. Ürünlerimiz, hizmetlerimiz, taahhütlerimiz ve performansımız hakkında herkesin açık ve kesin bir şekilde bilgilendirilmesini sağlarız.

 

Bütünlük

İşletmemiz dünyanın neresinde faaliyet gösteriyor olursa olsun, dürüstlük, doğruluk ve gerçeğe dayalı olmayan uygulamalara müsamaha göstermez. Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza pozisyonumuzu açıkça bildirir ve onlardan haksız uygulamaları reddetmelerini bekleriz.

 

İnsanlara Saygı

İnsanlık işimizin merkezindedir. Sodexo, etnik köken, yaş, cinsiyet, inanç, din veya cinsel yönelim ne olursa olsun fırsat eşitliğinden yana hareket etmeyi garanti eder. Yaşam kalitesini iyileştirmek, her bireye saygılı, haysiyetli ve düşünceli davranmak anlamına gelir.

 

 

İletişim Formu Paylaşımı ve diğer işlemleri açın