Taahhütlerimiz

Her gün etkileşimde olduğumuz müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, tüketicilerimiz ve topluluklarımızın ihtiyaçlarına saygı duyarak, anlayarak ve iştirak ederek ve bizi biz yapan her bir bireye eşit ve adil bir şekilde saygı duyulduğundan ve ilgilenildiğinden emin olarak, Sodexo’da çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekliyoruz.

Herkesin kültürüne, kimliğine ve tecrübelerine saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği bir iş yeri yaratmak için çalışanlarımızın yaşına, cinsiyetine, ulusuna, kültürüne ve karakterine bakılmaksızın tüm benliklerini işe getirmelerini bekliyoruz.

Alçakgönüllüyüz ve taahhütlerimizi sürdüren politikalarımızın, uygulamalarımızın ve girişimlerimizin sürekli etki, zor muhakemeler ve sürekli iyileştirme gerektiğini biliyoruz.

Ayrıca, kapsayıcılığı destekleyen yerel organizasyonlarla ve savunma gruplarıyla partner olan tedarikçilerle çalışıyoruz ve hayırsever çabalarımızı savunmasız ve azınlık gruplarını güçlendirmeye adıyoruz.

Taahhütlerimizle yaşayarak, ayrımcılığa karşı harekete geçerek ve diğer işletmeleri ve kuruluşları harekete katılmaya çağırarak, daha açık daha adil ve kapsayıcı bir topluma katkıda bulunabiliriz.

 

Yaklaşımımız

Yaklaşımımız, adil, kapsayıcı iş yeri, topluluklar oluşturarak ve çabalarımızı 5 boyuta odaklayarak Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini doğrudan desteklemektir.

Her Türlü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Desteklemek

Son 20 yılda, Toplumsa Cinsiyet Eşitliğini desteklemek nasıl global olarak nasıl iş yaptığımızın temelini oluşturdu çünkü dengeli cinsiyet işgücüne sahip olmanın gerekliliğine inanıyoruz. Tüm cinsiyetlerden insanların işyerimizdeki fırsatlara ve gelişime eşit erişime sahip olmasını istiyoruz.

Daha fazla

Kültür, etnik köken ve kökene dayalı ayrımcılığa karşı durmak

Çalışanlarımız Dünya’nın her bir tarafından geliyor ve her gün farklı kültürlerden ve kökenlerden insanlarla etkileşim halinde oluyorlar. Biz çalışanlarımızdan, Comex’den saha çalışanlarımıza kadar, faaliyet gösterdiğimiz her yerde değer yaratmasını, saygı göstermesini, bütün kültürleri kucaklamasını bekliyoruz.

Daha fazla

Engelli insanlara eşit fırsatlar sağlama ve işe alma

Engelli çalışanlarımızı desteklemek ve potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışma şeklimizde ve işyerlerimizde işe alım, katılım, geliştirme ve ayarlamalar yapmaya çabalıyoruz.

Daha fazla

Better Tomorrow 2025 (Daha İyi Yarın 2025)

Bu yaklaşım, Sodexo Better Tomorrow 2025 Kurumsal Sorumluluk Yol Haritası'nda da yansıtılmaktadır.

Daha fazla
İletişim Formu Paylaşımı ve diğer işlemleri açın