Illustration of womanEtnik Prensiplerimiz:

 

Sadakat: Hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımızla olan ilişkilerimizin merkezine güveni yerleştiririz.
İnsanlara saygı: Geçmişleri, yaşları, cinsiyetleri, inançları ve yaşam tercihleri ne olursa olsun tüm insanlara saygı duyar, itibar ve değer veririz.
Şeffaflık: Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın ürün ve hizmetlerimiz hakkında doğru ve net bir şekilde bilgilendirilmesini sağlarız.
İş bütünlüğü: Dürüstlük, doğruluk ve adalete dayalı olmayan tüm uygulamaları kınıyoruz.

Cover Business Integrity Guide

 

Etik ilkelerimiz hakkında daha fazla bilgiyi etik kurallarımız olan "İş Dürüstlüğü Kılavuzu"ndaTurkçe, diğer diller) bulabilirsiniz.

 

 

Dürüstlük programımız üç temele dayanmaktadır:logo Speak Up

Groupe of people illustration
Etik ve Uyum Yönetimi:

Etik ve uyum komitemiz, sorumlu iş yönetimi sağlar. Komite aşağıdakileri yapmaya çalışmaktadır:

Groupe of people illustration

Ayrıca, uzmanlıklarına atıfta bulunarak aşağıdaki kuruluşların bir üyesiyiz.

 

Teyakkuz Planımız 

Fransa'nın Teyakkuz Yasası uyarınca, Teyakkuz Planı, aşağıdakilerle ilgili riskleri belirlemek ve ciddi etkileri önlemek için Grup bünyesinde uygulanan önlemleri sunar:

Kurumsal Sorumluluk yol haritamızla mükemmel bir uyum içinde olan iştiraklerimizin ve iş ortaklarımızın faaliyetlerinin yanı sıra Sodexo'nun faaliyetleriyle ilgili riskleri de dikkate alır.

 

İletişim Formu Paylaşımı ve diğer işlemleri açın