Kurumsal sorumluluk her kuruluş için hem bir zorunluluk hem de bir zorluktur ve iş birlikçi uygulamalarımız, tüm ortaklar için bir iyileştirme aracıdır. Bizim Kurumsal Sorumluluk taahhütlerimiz, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için deneyimimize güvenebilen müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için sağlam bir avantaj teşkil etmektedir.

Ana Zorlukların Belirlenmesi

Önemlilik analizinin sonuçları; iklim değişikliğinin azalması, sağlıklı ve sürdürülebilir diyetlerin artması, gıda atıklarının azalması ve çeşitlilik kapsamının öneminde artış olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar bizim de girişimlerin uygulanmalarını optimize etmemize ve analiz bulguları ile ilişkili riskleri yönetmemize de olanak sağlamıştır.

Analizimiz hakkında daha çok şey öğrenin.

 

 

 

 

 

Taahhütlerimiz ve Hedeflerimiz

Bugün sorumlu büyümeyi seçmek, mümkün olan en iyi seçimleri araştırmaya ve yapmaya devam etmek olduğu kadar, güvenlik, sağlık ve çevreye karşı saygı üzerine odaklanmak anlamına gelir. Çalışanlarımızla birlikte geliştirdiğimiz yöntemleri, sağladığımız gıda ve hizmetleri, eylemlerimizi iyileştirmeye ihtiyacımız var.

Better Tomorrow 2025 işimize rehberlik eder ve en önemli hususlardaki ilerlememizi yönlendirir. Bunların bazıları doğrudan bizim işimizi ilgilendirirken, bazıları da bizi dolaylı olarak etkilemektedir.

Better Tomorrow 2025, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerinin (SGHlerinin) kılavuzunu takip eder. Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri 2015 yılında başlatılmıştır. 2030 yılına kadar dünyayı daha adil ve yaşanılabilir kılmak için hükümetlerin, kuruluşların ve toplumun dikkate almaları gereken dünya çapındaki hedeflerini 17 kilit alanda tanımlanmıştır.

Better Tomorrow Infographic  (see the accessible version below)

Erişilebilir sürümü indirin

 

İlerlememizi Takip Edin

Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede, ortaklarımızın uzmanlığıyla desteklenen eylem ve politikalarımızda kurumsal sorumluluk açıkça görülmektedir. Taahhütlerimize uygun olarak ilerlememizi yönetimimizin kurucu ilkelerine göre değerlendirir ve paylaşırız.

Two Sodexo employees looking at screens with numbers

Rakamlarla İlerlememiz

Her yıl, iç ve dış denetimlerle doğrulanan verileri 47 ülkede bulunan 10.000 site üzerinden toplamaktayız. Bu veriler, çevre ve karbon ayak izlerimize ait göstergelere göre ilerlememizi ölçmek için kullanılmaktadır. 2020 yılı itibarıyla, bizim “İşletme Katılım Değerlendirmesi” işletme yöneticilerine, olumlu bir etki yaratmaya yönelik sürdürülebilirliği analiz etmelerini sağlamaktadır.

Daha fazla
Zoom in on a person holding pen

Politikalarımız ve Konumumuz

İş faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek herhangi bir olumsuz etkiyi azaltmak için sorumlulukla çalışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ortaklarımızın da takip etmek zorunda oldukları politikalar ve davranış kuralları, bizim teamül ve politikalarımıza, insan hakları, hayvanların refahı ve tedarik açısından açıklık getirmektedir.

Daha fazla
Person speaking to a group

Birlikte İlerleme Kaydetmek: Ortaklıklar

Kurumsal sorumluluk yol haritamızı desteklemek, değişikliği geliştirmek için, ortaklarımız olan ve bizim değerlerimizi paylaşan ve aynı amaçlar için savaşan uluslararası kuruluşlara güveniyoruz. Paylaşılan birkaç girişimde biz, özellikle hayvanların refahını korumaya, tedarik teamüllerini iyileştirmeye ve gıda israfını önlemede kendimizi taahhüt altına almış bulunuyoruz.

Daha fazla
Woman smiling and clapping

Ödüller ve Takdirler

İşimizi sorumlulukla yapma taahhüdümüzü yöneten, ikramiyeler ve ödüller değildir bizim değerlerimizdir. Bizim ve ekiplerimizin gayretleri takdir edildiği ve alkışlandığı zaman şeref ve gurur duyuyoruz. Bu ödüller, operasyonlarımızın uzun vadeli etkisi ve sürdürülebilirliğini iyileştirmeye devam etmemizi teşvik etmektedir.

Daha fazla
a group of schoolgirls

Gelecek Atölyeleri

2016 yılında yola çıktığımız Sodexo Gelecek Atölyeleri projesinde amacımız kadın aşçıların yetişmesini sağlayarak kadınların iş hayatına karışmasını sağlamak ve sektördeki nitelikli insan kaynağını artırmaktı.

Daha fazla
İletişim Formu Paylaşımı ve diğer işlemleri açın