Sophie Bellon“Cinsiyet dengesinin yaratıcılığı ve yeniliği teşvik ettiğine ve nihayetinde daha iyi iş sonuçları sağladığına inanıyoruz. Kadınlar tam potansiyellerine ulaştığı zaman, işletmeler ve toplum daha güçlü ve daha başarılı olur.” 

- Sodexo Yönetim Kurulu Başkanı Sophie Bellon

Denis Machuel“Cinsiyet çeşitliliği çok önemlidir. Bu ahlaki bir zorunluluktan daha fazlasıdır-bir iş zorunluluğu ve bir farklılaştırıcıdır. Sodexo'da daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılık, zaman ve alçakgönüllülük gerektiren kültürel bir dönüşümün parçasıdır.”

 - Denis Machuel, Sodexo CEO’u

Hedeflerimiz & İlerlememiz

Amacımız, kadınların 2025 yılına kadar Sodexo'nun liderliğinin en az %40'ını ve çalışanların %100’ünü cinsiyet dengeli yönetim ekiplerine sahip kuruluşlar içinde temsil etmesini sağlamaktır.

Bazı önemli rakamlarla birlikte şimdiye kadarki ilerlememiz:

Kadın Temsilciler:


 

Sodexo Küresel Cinsiyet Dengesi Çalışması

Cinsiyet dengeli ekiplerin performansımızı nasıl etkilediğini anlamak için Sodexo, beş yıl boyunca iyileştirilmiş sonuçlarla 70 kuruluşta 50.000'den fazla yöneticiyi araştırdı. Küresel cinsiyet dengesi çalışmamız, yönetim ekiplerinin %40 – %60 kadın cinsiyet oranına sahip olması durumunda en iyi sonuçların elde edildiğini ve kilit performans göstergeleri üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini göstermektedir.

  • İşletme marjları: FY14 ve FY16 arasındaki işletme marjlarını önemli ölçüde artıran işletme sayısı yüzde 8 oranında arttı.
  • Müşteri tutma: FY16'da müşteri tutma oranı %90 veya daha fazla olan cinsiyet dengeli ekiplerin görüldüğü işletme sayısı yüzde 9 arttı.
  • Güvenlik: FY14 ve FY16 arasında iş kazası oranlarında düşüş görülen işletme sayısı yüzde 12 arttı.
  • Çalışan bağlılığı: FY16'daki dış kaynaklarla kıyaslama yapıldığında daha yüksek çalışan bağlılığı oranına sahip kuruluşların sayısı yüzde 14 arttı.
  • Çalışan tutma: FY16’da ortalama çalışan tutma oranı yüzde 8 arttı.

SoTogether

2009'dan bu yana, Sodexo'nun cinsiyet eşitliği stratejisinin temel taşı, organizasyonun her seviyesinde kadınları ilerleterek cinsiyet dengesini yürütmeye adanmış küresel bir danışma kurulu (26 aktif üst düzey yönetici, 10 mezun ve 20 milletten 5 ortaktan oluşan) olan SoTogether olmuştur. Bu Danışma Kurulu, aşağıdaki amaçlarla yürütme Komitesine rapor verir:

  1. Organizasyonun cinsiyet eşitliği stratejisine liderlik etmek ve yönlendirmek.
  2. Bölgelerindeki çalışmalarını efektif bir şekilde savunabilecek ve yerel liderliği etkileyebilecek son derece etkileyici bireyleri Yönetim Kuruluna dahil etmek
  3. Yüksek potansiyele sahip kadınları küresel organizasyonda görünür kılmak için, ilerlemelerine yardımcı olmada yararlı olduğu görülen bir şey yapmak.

SoTogether Cinsiyet Ağları

Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri

UN Women - United Nations Global Compact logoSodexo, faaliyet gösterdiğimiz 57 ülkede BM kadın güçlendirme ilkelerine bağlı kalmaktadır. Mart 2010'da Dünya Kadınlar Günü'nde başlatılan BM kadınların güçlendirilmesi İlkeleri, iş yerinde, pazarda ve toplumda kadınların güçlendirilmesi konusunda rehberlik sunan işletmeler için bir dizi ilkedir. İlkeler, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etmede kurumsal eylem için iş durumunu vurgulamakta ve gerçek hayattaki iş uygulamaları ve dünyanın dört bir yanından toplanan girdilerle bilgilendirilmektedir. WEPs, kuralcı veya işletmelerin abone olması gereken yeni bir girişim olmak yerine, iyi kurumsal vatandaşlığın cinsiyet yönünü, BM Küresel İlkeler Sözleşmesini ve sürdürülebilir kalkınmada işletmenin rolünü vurgulayarak en iyi uygulamaları teşvik etmeye çalışmaktadır. Haziran 2015'ten beri oradayız ve CEO'nun BM kadın güçlendirme ilkelerine destek beyanının imzacılarıyız.

 

Cinsiyet Eşitliği Avrupa ve Uluslararası Standardı (GEEIS)

GEEIS logoCinsiyet Eşitliği Avrupa ve uluslararası standardı, iş yerinde cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğinin sağlanmasına güçlü ve etkili bir bağlılık gösteren şirketler için uluslararası kabul görmüş bir markadır. Sodexo'nun Fransa, Hindistan ve Madagaskar'daki cinsiyet eşitliği çabaları, Cinsiyet Eşitliği Avrupa ve uluslararası standardı (GEEIS) tarafından onaylanmıştır. Sodexo ayrıca Stop Hunger Institute-Brazil liderliğinde Sao Paolo'daki Paraisópolis Projesi ile kadınların güçlendirilmesi ve UN SDGs’nin ilerletilmesi projesine katkıda bulunduğu için kupa aldı.

 

Daha fazla

 

Cinsiyet farklılığını kapatmak

Cinsiyet farkını kapatmak, Sodexo'nun eşitliği teşvik etme konusundaki küresel ve uzun vadeli taahhüdünün bir parçasıdır. Sodexo, kuruluşları arasındaki cinsiyet ücretini ve mesleki boşluğu kapatmada kararlı olmaya devam ediyor.

Cinsiyete Bağlı Ücret Farkı

Sodexo, Birleşik Krallık'taki kuruluşlarımızda cinsiyet ücret farkını 2025 yılına kadar %10'a düşürmeyi taahhüt ediyor. Sodexo UK, 2016'dan bu yana, bir kuruluştaki tüm erkekler için brüt saatlik kazançlar ile tüm kadınlar için brüt saatlik kazançlar arasındaki farkı yayınlamaktadır. Son rapor, cinsiyet ücret farkının ortalama %14.12 olduğunu ortaya koydu.

Kadın-Erkek Eşitlik İndeksi

Fransa'da her yıl, Kadın-Erkek mesleki eşitlik Endeksi, promosyonlar, ücret artışları, doğum izni ve kadınlar için ilk on maaş gibi kriterlere dayanarak toplumsal cinsiyet mesleki açığını kapatma konusundaki ilerlemelere göre şirketleri sıralamaktadır. 2020 yılında Sodexo, 11 kuruluşa karşı 100 üzerinden 99 puan aldı.

SoTogether Etkinliği: 6 Mart 2019'da "Cinsiyet Eşitliği İş Demektir"

SoTogether Danışma Kurulu ve RLC Orta Avrupa ile ortaklaşa, müşteriler ve yerel ortaklar, “Gender Equality Means Business” konusunu görüşmek üzere Almanya'nın Darmstadt kentindeki Telekom merkezine davet edildi. Bu etkinliğe otuz beş müşteri kuruluşu katıldı. Almanya'da toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için çeşitli uygulamalar ve çözümlerin yanı sıra küresel ve yerel konular tartışıldı.

Tanınmışlık

Sodexo, özellikle cinsiyet eşitliği konusunda çeşitlilik & kapsayıcılık girişimleri için düzenli olarak ödüller ve uluslararası tanınmışlığa sahiptir.

Dünya Kadınlar Günü (IWD)

Dünya Kadınlar Günü (IWD) geleneksel olarak kadınların geçmiş, şimdiki ve gelecekteki ekonomik, politik ve sosyal başarılarının kutlanmasına adanmış bir gündür. Her 8 Mart'ta dünya çapında kutlanan IWD, cinsiyet dengesi taahhütlerimizle yaptığımız harika çalışmaları sergileme fırsatıdır.

Daha fazla
İletişim Formu Paylaşımı ve diğer işlemleri açın